08-442 48 90

info@brahorsel.se

Lindring av tinnitus

23

Jun

2017

Många kunder har kontaktat oss angående Antinitus, tinnitusplåstret, som vi tagit in i vårt sortiment på Bra Hörsel och www.earstore.se och självklart är det många som undrar över den nya produkten.
Först vill jag bara nämna kort om hur vi jobbar och kommer att jobba med tinnitus på Bra Hörsel framöver.

Till Bra Hörsel kommer många kunder som besväras av tinnitus. En del har relativt nyligen fått tinnitusbesvär men många har länge haft besvär och sökt hjälp i många år, utan att få lindring.
Bra Hörsel kommer att starta en hörselmottagning med inriktning mot tinnitus i augusti, då vi upplever ett ökat behov av rätt och saklig information och ett önskemål att få prova olika behandlingsmetoder. Vi vet att tinnitus är komplext och ofta har olika orsaker och därmed krävs också olika behandlingsmetoder. En del kan vi hjälpa till med medan för andra behandlingar hänvisar vi vidare till andra vårdgivare. Av erfarenhet vet vi också att en del blir hjälpta och upplever lindring medan andra inte får den hjälp de önskar, oavsett vad de provat.

Det är viktigt att ha träffat en ÖNH-läkare eller annan läkare som kan utreda om det finns bakomliggande orsaker till tinnitus, helst innan besöket hos oss. Kanske det är något som måste utredas vidare eller är det kanske något som kan, ibland ganska enkelt, åtgärdas?

• När man kommer till oss tar vi reda på hur din tinnitus låter och du får adekvat information.
• Om det behövs remitterar vi vidare till andra vårdgivare innan vidare åtgärder hos oss.
• Många med tinnitus upplever spända muskler och då är avslappningsövningar bra, förutsatt att man är konsekvent. Akupunktur fungerar också bra för en del. Dessvärre har vi ju en tendens att ”samla på oss” spänningar efterhand och ny akupunkturbehandling krävs. Spänningar som kommer från bettet ska utredas hos tandläkare.
• Vi hjälper våra kunder att på olika sätt lära sig hantera sin tinnitus. En del besväras också av att inte kunna somna pga att tinnitus stör. Därför är sömnråd viktiga och man kan även ha ljud som maskerar tinnitus vid insomning.
• Vi vet att många blir hjälpta av KBT-behandling, där man lär sig hantera tinnitus. En del vill prova KBT och upplever god hjälp av den, medan andra inte gör det.
• Har man en hörselnedsättning erbjuder vi våra kunder som har tinnitus att prova ljudförstärkning med hjälp av hörapparater. Många upplever omedelbar förbättring.
• De som inte har en hörselnedsättning kan prova brusterapi med vitt eller egeninställt brus. Detta lindrar för en del, men inte för alla. Har du en hörselnedsättning kan du kombinera hörapparat och brusterapi i en och samma enhet i eller bakom örat.

Från och med denna sommar har vi också möjlighet att sälja Antinitus på våra mottagningar och via vår webshop Earstore. Plåstret är utvärderat hos ÖNH-läkare i Stockholm och i Göteborg och studier har visat att ca 50 % av de som provar upplever en förbättring. Läs mer om Antinitus på Sensoris hemsida https://www.sensori.se/antinitus/.

Vi som jobbat länge med tinnituskunder både på Bra Hörsel och på andra hörselmottagningar, vet vilket värde det finns i att ha flera behandlingsalternativ, därför är vi glada över att kunna erbjuda Antinitus hos oss. Vi kommer aldrig att kunna hjälpa alla, men varje kund som upplever att deras tinnitus blir lindrad och mer hanterbar, sporrar oss att fortsätta utveckla vår verksamhet inom tinnitusområdet.