08-442 48 90

info@brahorsel.se

Vad kan vi på Bra Hörsel hjälpa dig med?

De allra flesta upplever inte tinnitus som besvärande. Den finns där, men det går att bortse från den. Vi säger att man habituerat eller vant sig vid den. Om däremot denna habitueringsförmåga saknas upplevs tinnitus som störande och man tänker ofta eller alltid på den.

Ibland kan tinnitus göra dina tankar negativa och det kan kännas hopplöst jobbigt. Du tänker ständigt på tinnitusljudet och det påverkar hela kroppen. Du blir spänd, irriterad, får svårt att koncentrera dig och det kan leda till sömnproblem. Du har hamnat i en ond cirkel. Men ju snabbare du söker hjälp, desto lättare blir det att bryta den onda cirkeln. Det positiva är att hjärnan är ”plastisk” det vill säga du kan lära dig att inte reagera så starkt och negativt på tinnitusljudet och därmed blir också upplevelsen annorlunda.

Ofta beror tinnitus på flera orsaker och då kan du behöva hjälp av olika specialister för att komma tillrätta med din tinnitus. På Bra Hörsel har vi därför kontakter med både sjukgymnaster, samtalsterapeuter och läkare som har god kännedom om vad det innebär att ha tinnitus.

Till Bra Hörsel kan du komma för en första kostnadsfri konsultation. Vi gör hörselprov och diskuterar om det är hörapparatutprovning eller vårt tinnituspaket som är aktuellt.

Hörapparater kan ge tinnituslindring

Har du en hörselnedsättning kan det vara en god idé att prova hörapparater som förstärker omgivningsljuden och gör att din tinnitus inte framträder så tydligt. Det finns tre fördelar med att prova hörapparat när du har tinnitus:

  1. Du kommer att höra bättre
  2. Din tinnitus ”maskeras” av de förstärkta omgivningsljuden
  3. Du behöver inte spänna dig lika mycket för att höra. Spända muskler i axlar och nacke kan öka styrkan på tinnitusljudet.

Vid prov av hörapparat har vi upp till två månaders fri provtid.

Bra Hörsels tinnituspaket

Om det största bekymret är tinnitus så bokar vi en tinnituskonsultation. Den ingår i vårt tinnituspaket som innefattar tre besök och lån av brusapparater. På tinnituskonsultationen går vi igenom olika orsaker till tinnitus, gör en kartläggning av din tinnitus samt programmerar brusapparater. Du kan själv vara med och ställa in bruset för optimal lindring eftersom vi vet hur svårt det är att beskriva ljud. I brusapparaten finns möjlighet att lägga in flera olika program med brus av olika karaktär. Vi bokar sedan in ytterligare besök för uppföljning och eventuella finjusteringar.

Kostnaden för Tinnituspaketet är 1 500 kr.  Vid köp dras denna kostnad från köpesumman.

Välkommen att höra av dig till vår hörselmottagning på Östermalm som är inriktad mot tinnitus.