08-442 48 90

info@brahorsel.se

Om oss

Bra Hörsel är en privat hörselmottagning som finns i Stockholm (i Danderyd och på Södermalm) och i Göteborg. Vi samarbetar med Starkey, som är en av världens största tillverkare av hörapparater.

Teknik, kvalitet och omtanke

Vårt mål är att du ska uppleva att du kommer till audionomer där du får ett personligt bemötande och som har en extraordinär kompetens inom hörsel- och tinnitusområdet samt på Starkeys produkter.

Våra audionomer är legitimerade och har lång erfarenhet av hörselvård, både i privat och offentlig regi, och ett äkta intresse av att tillsammans med dig hitta bra, individuella lösningar.

Vi vill inte att du bara ska ha fått med dig en hörapparat då du avslutar utprovningen hos oss, utan även audionomens kunskap och engagemang vid utprovningen och tillgång till Starkeys innovativa teknik. För att kunna utnyttja dina hörapparater optimalt, vill vi också att du ska få en förståelse för din hörselnedsättning och för de möjligheter som finns men också för de begränsningar som kan finnas. Tillsammans med den nya tekniken ska vi hitta hörselstrategier som underlättar din vardag.

Delaktighet

Vår önskan är att du ska känna dig delaktig under hela utprovningen, inte bara när det gäller valet av hörapparat utan även att du ska få en förståelse för hur hörapparaterna fungerar. Därför kommer du att kunna följa inställningar och justeringar som vi gör i hörapparaterna via programvaran på en separat kundbildskärm.

Om du önskar, har du själv möjlighet att finjustera ljudet i dina hörapparater under besöket via SoundPoint. Det brukar vara mycket uppskattat då det ibland är svårt att beskriva ljudupplevelsen för audionomen.

Tillsammans med dig använder vi de guider som finns för att hitta rätt apparatmodell och rätt tekniknivå för just dina behov och önskningar. Innan vi börjar utprovningen  gör vi alltid en rehabiliteringsplan för att försäkra oss om att vi verkligen kan möta de krav och förväntningar du har på en hörapparat.

Hörapparaterna programmeras efter din hörselkurva och finjusteras på olika sätt beroende hur du upplever ljudet i olika ljudmiljöer. Hur hjärnan tolkar ljuden är olika mellan olika personer. När vi justerar ljudet i dina apparater är det därför viktigt att du berättar för oss hur det låter. 

 

För att du ska känna dig helt säker på att du valt rätt hörapparater så har du alltid upp till 2 månaders fri provtid!

Efter utprovningen är du självklart alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring din hörsel eller dina hörapparater. Vi är angelägna om att hörapparaterna ska fungera bra och att du kan använda dem som det var tänkt. Skulle något hända med dina hörapparater hör du bara av dig till din audionom.