08-442 48 90

info@brahorsel.se

Om oss

Bra Hörsel är hörselmottagningar som finns i Stockholm och i Göteborg. Vi samarbetar med AB Transistor, ett företag med lång erfarenhet av tekniska hörsellösningar för arbetsplatser, skolmiljö, hemmiljö men också för olika typer av offentliga platser.  

Teknik, kvalitet och omtanke

Vårt mål är att du ska uppleva att du kommer till audionomer där du får ett personligt bemötande och som har en extraordinär kompetens inom hörsel- och tinnitusområdet samt på de produkter vi provar ut.

Våra audionomer är legitimerade och har lång erfarenhet av hörselvård, både i privat och offentlig regi, och ett äkta intresse av att tillsammans med dig hitta bra, individuella lösningar.

Vi vill inte att du bara ska ha fått med dig en hörapparat då du avslutar utprovningen hos oss, utan även audionomens kunskap och engagemang vid utprovningen. För att kunna utnyttja dina hörapparater optimalt, vill vi också att du ska få en förståelse för din hörselnedsättning och för de möjligheter som finns men också för de begränsningar som kan finnas.

Hörapparater är ofta till mycket god hjälp både hemma och på arbetet, men ibland behöver man komplettera dessa med andra hjälpmedel på te x möten och i telefonsamtal. Vi hjälper dig att ta fram hörsellösningar och hörselstrategier för att höra optimalt i alla ljudmiljöer både på fritiden och på din arbetsplats. 

Delaktighet

Vår önskan är att du ska känna dig delaktig under hela utprovningen, inte bara när det gäller valet av hörapparat utan även att du ska få en förståelse för hur hörapparaterna fungerar. Därför kommer du att kunna följa inställningar och justeringar som vi gör i hörapparaterna via programvaran på en separat kundbildskärm.

Tillsammans med dig använder vi de guider som finns för att hitta rätt apparatmodell och rätt tekniknivå för just dina behov och önskemål. Innan vi börjar utprovningen  gör vi alltid en rehabiliteringsplan för att försäkra oss om att vi  möter de krav och förväntningar du har på en hörapparat på ett realistiskt sätt.

Hörapparaterna programmeras efter din hörselkurva och finjusteras på olika sätt beroende hur du upplever ljudet i olika ljudmiljöer. Hur hjärnan tolkar ljuden är olika mellan olika personer. När vi justerar ljudet i dina apparater är det därför viktigt att du berättar för oss hur det låter. 

För att du ska känna dig helt säker på att du valt rätt hörapparater så har du alltid möjlighet att låna hem hörapparater på prov.

Efter utprovningen är du självklart alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring din hörsel eller dina hörapparater. Vi är angelägna om att hörapparaterna ska fungera bra och att du kan använda dem som det var tänkt. Skulle något hända med dina hörapparater hör du bara av dig till din audionom.