08-442 48 90

info@brahorsel.se

Om Starkey

Starkey är en av världens ledande tillverkare av hörapparater med huvudkontor i Minneapolis, USA.

1996 bildades Starkey Sweden AB som idag består av privata hörselkliniker, Bra Hörsel, en service- och reparationsenhet i Stockholm för våra Bra Hörsel-kunder, administration och logistik samt vår webshop, Earstore, där du kan köpa batterier, förbrukningsmateriel till hörapparaterna samt mycket annat bra för din hörsel. 

FEMTIO ÅR AV INNOVATIONER

Starkeys fokus är inte bara att tillverka hörapparater; det är att förbättra livet för människor runt om i världen genom teknologi och innovation.  Vi vet att bättre hörsel på många sätt ger en ökad livskvalitet. Idag har vi byggt upp en av de mest avancerade forsknings- och utvecklingsavdelningarna i hörapparatindustrin och fortsätter med livsförändrande framsteg år efter år — där vi översätter forskningsresultaten till teknologi i nya hörapparater som förbättrar livskvaliteten för miljontals hörapparatanvändare.

mandela

UTFORSKAR FRAMTIDEN

Vi arbetar vidare mot framtiden vid Starkey Hearing Research Center i Berkeley, Kalifornien. Våra forskare arbetar först och främst inom två områden: auditory perceptual science — hur hörselsystemet uppfattar ljud, och signalbehandlingsteknologi —hur hörapparaten kan modifiera ljud för att för att förbättra ljuduppfattning. Vi arbetar tillsammans med ledande forskare och universitet runt om i världen, och Starkey fortsätter att söka ännu bättre sätt att förstå hur hörseln fungerar och hur det påverkar människors liv och hur vi kan fortsätta utveckla teknologi för att förbättra möjligheten att leva sitt liv fullt ut.

BEVISBASERAD

Bevisbaserad forskning från ett utvecklingsbaserat företag, aldrig teknologi bara för teknologins skull. Vår käpphäst på Starkey är att alla nya produkter ska tillföra specifika och mätbara förbättringar för användarens hörsel. På Starkey börjar innovation alltid med de som skall använda våra hörapparater. Vi frågar användare och audionomer vilka funktioner och förbättringar de vill ha i hörapparaterna och börjar sedan arbeta med att hitta lösningar. De sista åren har vi svarat upp till brukarnas krav för bättre ljudkvalitet i alla miljöer, snabbare signalbehandling och hörapparater med bättre utseende. Vi har därigenom satt nya standarder för industrin. Vi förlitar oss på bevisbaserad design och uppdaterar inte produkter enbart för teknologins skull. Om det inte förbättrar din hörselupplevelse så uppdaterar vi inte.

ALLTID BEREDDA ATT PRESENTERA BEVIS

Vi utvärderar all vår produktutveckling och den prestanda som vi presenterar. Som marknadsledare testar vi alla våra produkter internt och mot andra hörapparater. Om vi påstår något så backar vi upp det och publicerar våra tester och resultat så att alla kan se dem.
Läs mer om Starkey på www.starkey.se.