08-442 48 90

info@brahorsel.se

Tinnitus – hur låter det?

09

Feb

2018

Många upplever tinnitusljud, nästan alla då och då  men ca 20% av befolkningen “har tinnitus” och 2-3 % dessutom så besvärlig tinnitus att det påverkar deras liv negativt.

Tinnitus är inte ett statiskt ljud utan det kan låta på många olika sätt och ibland är det kan vara flera ljud samtidigt. Dessutom kan styrkan variera  beroende på  om man te x är stressad, förkyld eller vilken ljudmiljö man vistas i.  Hur tinnitus upplevs är med  andra ord  mycket individuellt.

Styrkan på tinnitus är mycket svårt att återge för andra, men däremot har “Action on hearing loss” publicerat exempel på hur det kan låta. Och bara det kan vara värdefullt för dem som inte har tinnitus för att få en förståelse för hur jobbigt och stressande det kan vara. Det här är ljud som man inte kan gå i från eller stänga av – det finns alltid där.

https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/sjukdomar–besvar-1/lyssna-sa-har-kan-tinnitus-lata-for-den-som-ar-drabbad-/

Besväras du av tinnitus och önskar prata med en audionom? Välkommen att boka tid hos oss på Bra Hörsel för ett kostnadsfritt konsultationsbesök. Du når oss på info@brahorsel.se eller på 08-442 48 90.