08-442 48 99

info@earstore.se

Hur vet jag att jag har en hörselnedsättning?

En hörselnedsättning påverkar oss olika beroende vem man är och på hur vårt liv ser ut. Lever man ett stillsamt liv kanske man inte är så besvärad av den men har man ett stort socialt umgänge eller ett kommunikationskrävande arbete kan även en lätt hörselnedsättning vara besvärande. Oftast är det de ljusa ljuden som påverkas först Caféoch det brukar märkas genom att småfåglar och syrsor inte hörs lika bra. Ibland blir det svårare att höra barnröster och kvinnoröster, som är ljusare än mansröster. Många upplever att de ofta får fråga om, ”jag hör att någon säger något men jag hör inte tydligt vad som sägs”. Detta beror på att många konsonantljud, som är viktiga för att kunna urskilja tal, finns i diskanten där hörselnedsättningen oftast börjar. Speciellt svårt att höra tal kan det vara om det samtidigt är många ljud runtomkring till exempel om man sitter och samtalar på en stökig restaurang.

Många med hörselnedsättning upplever att de har spänningar i axlar och nacke. Mycket energi går åt till att lyssna och man blir lätt trött, även om man har en lätt hörselnedsättning.

Eftersom hörselnedsättningen ofta kommer smygande och hjärnan ställer om sig efterhand, tänker vi kanske inte alltid på att hörseln blivit sämre. Ibland är det därför anhöriga som påpekar att vi inte hör. Inte sällan leder det till irritation. Det kan vara besvärligt både för den som har en hörselnedsättning och för dem som finns i omgivningen.