08-442 48 99

info@earstore.se

Orsaker till hörselnedsättning

Sensorineural hörselnedsättning

Det finns många orsaker till att hörseln kan vara nedsatt. Den vanligaste typen  är sensorineural hörselnedsättning vilket innebär att nedsättningen har sitt ursprung i innerörat, i snäckan eller cochlean.  Snäckan i innerörat innehåller rader med hårceller. Om dessa av någon anledning skadas kan ljud inte ledas upp till hjärnan och vi hör därför sämre. Den allra vanligaste sensorineurala nedsättningen är åldersnedsättningen men även buller, vissa sjukdomar, mediciner samt ärftlighet kan orsaka hörselnedsättning i innerörat.

Orsaker till sensorineural hörselnedsättning och vad som kan göras

Ledningshinder

Ibland kan nedsatt hörsel orsakas av ett hinder i hörselgång eller mellanöra. Detta kallas ledningshinder och innebär att ljud inte kan ledas vidare in till innerörat. Det kanske vanligaste ledningshindret är vaxpropp men det kan också vara infektioner och sjukdomar i hörselgång/mellanöra. Ett ledningshinder kan man ofta behandla medicinskt eller kirurgiskt med gott resultat.

Hörselnedsättningen kan också vara en kombination av dessa två. För att få reda på var hörselnedsättningen har sitt ursprung gör man ett hörselprov, audiogram.