08-442 48 90

info@brahorsel.se

Vad är hörselnedsättning?

Hörseln är ett viktigt sinne. Det hjälper oss att kommunicera med vår omgivning och att uppfatta ljuden i vår omvärld. En hörselnedsättning hindrar vissa ljud från att föras vidare upp till hjärnan vilket medför att vi får svårare att tolka tal och ljudmiljön runt omkring oss. Anledningarna till hörselnedsättning kan variera och även graden av hörselnedsättning.

När vi pratar om hörselnedsättning är det ofta åldersnedsättningen vi tänker på, men även unga personer kan ha problem med att höra. Hälften av alla med hörselnedsättning är under 65 år.

© 1997-2004 Stockbyteª All rights reserved Contact: Stockbyteª Freephone Ireland 1800 379 379 United Kingdom 0800 90 91 90 United States 1800 660 9262 Universal Freephone 00800 7862 2983 United States Phone 011 353 66 7149300 Fax 011 353 66 7180376 International Phone ++353 66 7149300 Fax ++353 66 7180376 Web http://www.stockbyte.com email info@stockbyte.com This image may only be used by a licensed user, it may not be reproduced without licensing the appropriate Stockbyteª high resolution CD or image. License available at http://www.stockbyte.com. If you have any questions regarding the terms of the license, contact Stockbyteª before use.
Man vet att det är värdefullt att komma igång med hörapparat på ett tidigt stadium. Detta för att det blir lättare för hjärnan att vänja sig vid en ny ljudbild ju tidigare man kommer igång med hörapparat men också för att bibehålla taluppfattningen i största möjliga mån. Många väntar alldeles för länge – ibland ända upp till 10 år – innan de skaffar hörhjälpmedel.

Enligt HRF:s hörselvårdsrapport 2014 har ca 1,4 miljoner svenskar i åldern 16-84 år problem med hörseln och av dessa har ca 455 000 hörapparat. Men vi vet att dubbelt så många egentligen skulle behöva hjälp av hörapparat.

Ett bättre hörande ökar möjligheten att delta i sociala aktiviteter, minskar stress och oro och har en allmänt förbättrande effekt på hälsan. Bättre hörsel leder helt enkelt till ökad livskvalitet.