08-442 48 99

info@earstore.se

Orsaker till tinnitus & Information


Tinnitus är mycket vanligt om man har en innerörerelaterad hörselnedsättning orsakad av buller och/eller normala åldersförändringar. Men det finns också andra orsaker till tinnitus och ibland är det dessutom flera faktorer som påverkar samtidigt.

Det kan till exempel vara:

  • spänningar i axlar och nacke
  • högt blodtryck
  • bett och käkproblem
  • psykologiska faktorer som oro, ångest och depression
  • vissa mediciner

Hörselprovet kan visa att man är helt normalhörande men ändå upplever man att man har tinnitus. Då finns troligen förklaringen i någon av ovanstående orsaker eller en hörselskada på mycket ljusa toner, så ljusa att de inte ingår i hörselprovet som görs.

Vad är tinnitus?

Tinnitus är ingen sjukdom, utan ett symtom, och innebär att man upplever ljud i huvudet eller i öronen. Denna ljudupplevelse kan nästan uteslutande uppfattas endast av personen själv.
Ofta beskrivs ljudet som ett brus eller en ton, men det kan också vara andra ljudupplevelser som t ex sirener, cirkelsåg eller ett flertal olika ljud samtidigt. Ibland sitter tinnitus i båda öronen och ibland i det ena. En del upplever att det sitter ”någonstans i huvudet” eller till och med utanför huvudet.

Alla människor upplever någon gång temporär, övergående, tinnitus. Det kan exempelvis hända då vi är förkylda eller har öroninflammation. Spända muskler i nacke och axlar eller exponering för starka ljud kan också orsaka tinnitus.

Ca 15 % av befolkningen i Sverige har en konstant tinnitus och av dessa upplever ca 3 % att de påverkas i så hög grad att de har svårt att få vardagen att fungera.