08-442 48 99

info@earstore.se

Vad kan vi på Bra Hörsel hjälpa dig med?

De allra flesta upplever inte tinnitus som besvärande. Den finns där, men det går att bortse från den. Vi säger att man habituerat eller vant sig vid den. Om däremot denna habitueringsförmåga saknas upplevs tinnitus som störande och man tänker ofta eller alltid på den.

Ibland kan tinnitus göra dina tankar negativa och det kan kännas hopplöst jobbigt. Du tänker ständigt på tinnitusljudet och det påverkar hela kroppen. Du blir spänd, irriterad, får svårt att koncentrera dig och det kan leda till sömnproblem. Du har hamnat i en ond cirkel. Men ju snabbare du söker hjälp, desto lättare blir det att bryta den onda cirkeln. Det positiva är att hjärnan är ”plastisk” det vill säga du kan lära dig att inte reagera så starkt och negativt på tinnitusljudet och därmed blir också upplevelsen annorlunda.

Ofta beror tinnitus på flera orsaker och då kan du behöva hjälp av olika specialister för att komma tillrätta med din tinnitus. På Bra Hörsel har vi därför kontakter med både sjukgymnaster, samtalsterapeuter och läkare som har god kännedom om vad det innebär att ha tinnitus.

Till Bra Hörsel kan du komma för en kostnadsfri konsultation. Vi gör hörselprov och diskuterar om det kan vara aktuellt med  hörapparat  med eller utan program med brusljud.

Hörapparater kan ge tinnituslindring

Har du en hörselnedsättning kan det vara en god idé att prova hörapparater som förstärker omgivningsljuden och gör att din tinnitus inte framträder så tydligt. Det finns tre fördelar med att prova hörapparat när du har tinnitus: du kommer att höra bättre, din tinnitus “maskeras” av de förstärkta ljuden och du behöver inte spänna dig lika mycket för att höra. Spända muskler i axlar och nacke kan öka styrkan på tinnitusljudet.