08-442 48 90

info@brahorsel.se

Om oss

earstore | Bra Hörsel hörselmottagningar finns i Stockholm och i Göteborg. Vi är en del av Transistor-gruppen med lång erfarenhet av tekniska hörsellösningar för arbetsplatser, skolmiljö, hemmiljö men också för olika typer av offentliga platser.  

Teknik, kvalitet och omtanke

Våra audionomer och produktspecialister har lång erfarenhet av inom hörsel- och teknikområdet.

Vi vill  att du gå stärkt från oss med verktyg som gör att du hör bättre. Vi jobbar med hörapparater och hörselskydd, men även massor av andra spännande produkter som gör att din hörsel når längre. 

Delaktighet

Vår önskan är att du ska känna dig delaktig och få testa det som passar bäst för dig. Du kommer kunna följa inställningar och justeringar som vi gör i hörapparaterna och annan teknik via  en separat kundbildskärm.

Tillsammans med dig använder vi de guider som finns för att hitta rätt apparatmodell och rätt tekniknivå för just dina behov och önskemål. Innan vi börjar utprovningen  gör vi alltid en rehabiliteringsplan för att försäkra oss om att vi  möter de krav och förväntningar du har på en hörapparat på ett realistiskt sätt.

Hörapparaterna programmeras efter din hörselkurva och finjusteras på olika sätt beroende hur du upplever ljudet i olika ljudmiljöer. Hur hjärnan tolkar ljuden är olika mellan olika personer. När vi justerar ljudet i dina apparater är det därför viktigt att du berättar för oss hur det låter. 

För att du ska känna dig helt säker på att du valt rätt hörapparater så har du alltid möjlighet att låna hem hörapparater på prov.

Support

Efter utprovningen är du självklart alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring din hörsel eller dina hörapparater. Vi är angelägna om att hörapparaterna ska fungera bra och att du kan använda dem som det var tänkt. Skulle något hända med dina hörapparater hör du bara av dig till din audionom.