08-442 48 99

info@earstore.se

Efter provtidens slut

När du provat hörapparater eller hjälpmedel hemma och bestämt dig för att behålla dem, vad händer då?

Hörapparater

I Stockholm finns ”Fritt val” som innebär att du kan få en hörselcheck (rekvisition) på 3 040 kr per hörapparat. Om den hörapparat du väljer kostar mer, betalar du mellanskillnaden.

I övriga landet så köper du din hörapparat privat och äger dem om du går via oss.

Tillbehör och reservdelar som du behöver får du enkelt tag på via earstore.se som har snabba leveranser och fri frakt.

Arbetshjälpmedel

Hörhjälpmedel som du behöver i arbetet bekostas normalt sett av Arbetsförmedilngen eller Försäkringskassan. Hjälper vi dig med hjälpmedel får du också hjälp med den administration som krävs kring detta.

Övriga hörhjälpmedel

Beroende på var du bo i Sverige så har landstingen olika upphandlade sortiment av hörhjälpmedel. I vissa landsting förskriver man exempelvis enbart stolslingor för TV och i andra förskriver man också trådlösa produkter.  Om du går via oss så får du antingen betala för dina hörhjälpmedel själv eller använda Fritt Val-rekisition som ger dig ersättning från landstinget att köpa det hjälpmedel som passar dig bäst. Det är idag enbart Stockholm och Skåne som tillämpar Fritt Val.