08-442 48 99

info@earstore.se

Hur går det till att prova hörapparat?

För att prova ut hörapparat hos oss behöver du ingen remiss, du kan ringa direkt till Bra Hörsel för att boka en tid. Vi har korta väntetider och du kommer att träffa en audionom som du sedan samarbetar med under hela utprovningsprocessen.

HÖRSELPROV

Innan man kan anpassa hörapparater behöver man göra ett hörselprov för att konstatera typ och grad av hörselnedsättning. Ett audiogram börjar med otoskopi, vilket innebär att audionomen tittar i dina hörselgångar med ett otoskop för att inspektera trumhinnorna och för att säkerställa att hörselgångarna är fria från vax. Rikligt med vax kan påverka resultatet.

Hörseltestet går till så att du får på dig ett par lurar och genom dem hörs toner i olika tonhöjd och olika styrka i ett öra i taget. Varje gång du hör en ton trycker du på en knapp. Tonerna är ofta så pass svaga att de kan vara svåra att urskilja och därför testas samma frekvens ett flertal gånger för att verifiera resultatet. Audionomen letar efter den svagaste ton du kan uppfattas vid varje frekvens, den så kallade hörtröskeln. Efter att ha mätt hörseln med lurar brukar ytterligare en mätning utföras där en högtalare läggs mot skallbenet (benledning). Detta görs för att kunna mäta innerörats hörtröskel.

Resultatet visas sedan som ett audiogram. audiogramDu och audionomen går igenom audiogrammet tillsammans efter avslutad hörselmätning. Genom audiogrammet kan man utläsa grad av hörselnedsättning, vid vilka frekvenser hörselnedsättningen finns och om hörselnedsättningen är innerörerelaterad eller ett så kallat ledningshinder. Ledningshinder innebär att något stoppar upp ljudet på dess väg till innerörat/snäckan. Exempel på ledningshinder kan vara vax, hål på trumhinnan, orörliga hörselben eller öroninfektioner. Det vanligaste är dock att hörselnedsättningen är innerörerelaterad eller sensorineural viket innebär att hörselceller i snäckan är skadade. Beroende på i vilket frekvensområde hörselnedsättningen finns kan man se vilka typer av ljud som är mest påverkade. Om hörselnedsättningen exempelvis är mest påtaglig i området med höga frekvenser – diskanten – så är konsonanterna de talljud som påverkas mest. Vid en diskantnedsättning brukar tal uppfattas som otydligt och ”mumligt”, speciellt i sorliga miljöer. De vanligaste anledningarna till sensorineural hörselnedsättning är åldersförändringar och buller.

Om du vill får du naturligtvis med dig en kopia på ditt hörselprov.

ATT PROVA HÖRAPPARATER

Det är viktigt för oss att förstå dina förväntningar på hörapparaterna och vilka ljudmiljöer du vistas i. Utifrån detta och naturligtvis efter dina önskemål, rekommenderar vi de hörapparater som kan vara aktuella. Om du föredrar i-örat-apparater gör vi avtryck av örat/öronen för tillverkning och om du vill prova bakom-örat-apparater kan vi oftast påbörja utprovningen direkt om du önskar.

Hörapparaterna programmeras via datorn efter din hörselkurva och efter hur du upplever ljudet. Då vi hittat de optimala inställningarna lånar du hem hörapparaterna på prov för att i olika ljudmiljöer utvärdera vad som fungerar bra och vad som eventuellt fungerar mindre bra.

Hos oss har du alltid en fri provtid på 1 månad, helt utan förpliktelser. Under provtiden träffas vi på återbesök för uppföljning och för eventuella ljudjusteringar. Ibland kan det vara svårt att beskriva hur man upplever ljudet och då har du, om du önskar, möjlighet att själv finjustera ljudet i dina hörapparater via programvaran.

Kanske har du även behov av kringutrustning till hörapparaterna t.ex. fjärrkontroll, hjälpmedel till TV, dator eller telefoneringshjälpmedel? I så fall får du gärna låna hem även det och prova tillsammans med hörapparaterna.

Är du nöjd med hörapparaterna och eventuella hjälpmedel och vill behålla dem får du all information om skötsel och de förmåner som följer med köpet. Vill du inte behålla hörapparaterna du provat, lämnar du tillbaka dem efter provtidens slut.

Är du yrkesverksam?

Då har rätt till kostnadsfria hörhjälpmedel att använda på jobbet. Prata med din audionom om du upplever svårigheter under möten, telefonsamtal eller vid andra tillfällen på jobbet. Idag finns det många smarta, snygga och lättanvända produkter för att lättare höra på jobbet.

Läs mer här https://www.brahorsel.se/arbetstekniska-hjalpmedel/