08-442 48 99

info@earstore.se

Ska jag prova en eller två hörapparater?

Många som kommer till oss för konsultation undrar om de ska prova en eller två hörapparater. Rekommendationen är alltid att om man har en hörselnedsättning på båda öronen bör man ha hörapparat på båda. Man kan jämföra med synnedsättning och glasögon.
Fördelarna med två hörapparater är många, till exempel:

  • Du kan lättare lokalisera varifrån ljuden kommer.
  • Hjärnan får ta emot ljud från båda öronen och skapar en komplett ljudbild.
  • Du behöver inte ha lika mycket förstärkning med två hörapparater då öronen/hjärnan samverkar.
  • Det är lättare att uppfatta tal oavsett från vilken sida talaren kommer.
  • Du kan lyssna mer avslappnat då båda öronen får ta emot ljud.
  • Du behöver inte anstränga dig lika mycket för att höra det du vill höra.